Czasami psychologia wkracza w rejony, które traktowane są z przymrużeniem oka przez szanujących się naukowców. Tak właśnie traktowano na ten przykład twierdzenia Carla Gustawa Junga. Nikt przecież, przy zdrowych zmysłach, nie uwierzy bez konkretnych dowodów w istnienie takich rzeczy, jak wspólna wszystkim ludziom pamięć zbiorowa. Dzisiejsza technologia pozwala jednak rzucić nowe światło na takie dość kontrowersyjne pomysły. Jednym z takich parapsychologicznych tworów jest teoria rezonansu...