Wpis gościnny o tym, jak na związek wpłynąć może to, że został on zainicjowany „łóżkowo”.