Psychologia, neuropsychologia, mózg

Sopockie postery

W wydziale sopockim Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej miała miejsce sesja posterowa. Studenci przez rok w pocie czoła przeprowadzali autorskie eksperymenty, by następnie przedstawić je w możliwie najładniejszej i najczytelniejszej formie artystycznej. Ich wysiłki możecie sami podziwiać – zapraszam do zapoznania się z pracami.


Brudne myśli i czyste ręce!
Czemu gdy myślę o pedofilu, chętniej sięgam po kostkę mydła?

Konrad Bocian, Marta Weremiuk

Czy przywołanie z pamięci dowolnego stereotypu może zwiększać chęć do oczyszczenia siebie i otoczenia? Okazuje się, że tak! W dwóch eksperymentach badani przywołali w pamięci różne stereotypy. W pierwszym były do stereotypy informatyka, włamywacza, pedofila i pracownika MPO, W drugim tylko pedofila. Oba eksperymenty wykazały, że prawdopodobnie istnieje związek między przywołanym stereotypem a potrzebą oczyszczenia siebie i otoczenia.


Czyja to wina?
Czy sposób przedstawienia kobiety i wizerunek mężczyzny mogą zmienić ocenę zgwałconej kobiety a także pogląd na to, kto jest odpowiedzialny za gwałt?

Alicja Baran, Natalia Komkowska, Aleksandra Szparaga, Beata Załucka-Gosk
Tutor: dr Ewa Magier

W mediach powstają dość wyraziste trendy instrumentalizacji kobiecego ciała do roli seksualnej. Badania sfinansowane przez EU a realizowane przez Pentor na próbie 4 tyś. ankiet pokazały, że kobiety są dyskryminowane w gazetach, radiu i telewizji. Co dziesiąta kobieta jest przedstawiona jako obiekt seksualny, mający wzbudzić pożądanie. Wizerunek mężczyzn jest komplementarny względem wizerunku kobiet. W przypadku mężczyzn oglądamy dwa razy częściej sceny przemocy, gwałtu, okazujących wściegłość czy też irytację. Badania ukazują, iż stereotyp kreowany przez media, to kobieta – piękna, pasywna i uległa, zaś mężczyzna – agresywny, aktywny i władczy, co z kolei sprzyja tworzeniu się postaw usprawniających przemoc na tle seksualnym.

Gdy prezentowana była kobieta o pozytywnym wizerunku yo buła oceniana jako mniej odpowiedzialna za gwałt niż kobieta o negatywnym wizerunku. Kobieta chcąca wykonywać społecznie akceptowany zawód byłą uznawana za mniej odpowiedzialną za gwałt od kobiety, która chciała pracować w społecznie negowanym zawodzie.

Atrakcyjnemu mężczyźnie przypisywano mniejszą odpowiedzialność za gwałt niż nieatrakcyjnemu mężczyźnie.

Reszta wyników na posterze.


Matka Polka Pogrzebana
Patrycja Lehmann, Agnieszka Domieniecka, Paulina Pietruszyńska, Katarzyna Mierzejewska

Czy zdarzyło Ci się kiedyś udawać, że nie widzisz w zatłoczonym autobusie kobiety w ciąży, której mogłabyś ustąpić miejsca? A może przechodziłaś kiedyś obok leżącej na ziemi i nawet się nie obejrzałaś? Śšwiad staje się coraz bardziej obojętny a ludzie wyizolowani.
Silnie obecna w literaturze do tej pory Matka-Polska to kobieta poświęcająca się dla innych oraz odkładająca swoje potrzeby na dalszy plan. Jednak… czy współcześnie wciąż możemy mówić o fenomenie Matki-Polki? Obecnie wzorzec Matki-Polki ustępuje miejsca kobiecie interesu – zadbanej, dobrze ubranej, z idealnie dobranym kolorem szminki do karnacji.
Posiada ona wielu przyjaciół, partnerów i najczęściej zamiast dziecka… jakieś miłe zwierzątko.

Czy obecność obcych osób oraz wiek wpływają na udzielaną pomoc przez kobiety?

Z wyników eksperymentu – Kobiety powyżej 35 roku życia częściej udzielały pomocy niż ich młodsze koleżanki niezależnie od tego, czy obecni byli świadkowie. Chodziło o sytuację, kiedy to w łazience w centrum handlowym kobieta pukała w wewnętrzną stronę toalety mówiąc, że drzwi się zatrzasnęły. Kobiety młodsze nie interpretowały zaistniałej sytuacji jako alarmowej, nikt według nich nie potrzebował pomocy i po prostu wychodziły z łazienki.


Tajemnice recenzji
Wojciech Dobrzyński, Karolina Małek, Monika Struzik, Martyna Richert
Tutor: Urszula Sajewicz-Radtke

W przeprowadzonym przez nas badaniu szukaliśmy odpowiedzi na pytanie czy przeczytanie recenzji ma wpływ na ocenę filmu?
Założyliśmy, że pozytywna recenzja spowoduje, że badani będą wyżej oceniać obejrzany film, natomiast recenzja negatywna wywoła niższe oceny filmu.
W badaniu brali udział uczniowie gdańskiego liceum a także liceum w Sztumie i Pucku. Zostali oni podzieleni na trzy grupy. Pierwsza dostała pozytywna recenzję krótkiej animacji komput0rowej, druga negatywną, natomiast trzecia grupa była grupą kontrolną i nie otrzymała żadnej recenzji.

Z wyników – rodzaj recenzji istotnie wpływa na jego ocenę przez ochotników. Najwyższą średnią ocen film uzyskał w grupie neutralnej – bez otrzymanej recenzji. Trochę niżej plasowała się grupa z recenzją pozytywną. Recenzja negatywna jednak znacznie obniżała ocenę oglądanej animacji.


Czy symulacje mentalne pomagają w osiągnięciu celu?
Dagmara Abacjew, Natalia Kur, Ewa Porowska, Marta Sawicka
Tutor: mgr Jacek Buczny


Przedmiotem naszego badania było sprawdzenie wpsływu symulacji mentalnych na wytrwałość i efektywność w osiągnięciu celu.

Z wyników – Istotnie statystyczne wyniki otrzymano sprawdzając czas wykonania zadania, nie procentu jego poprawności. Stosowanie symulacji skróciło wykonanie zadań. Badani różnili się też czasem wykonywania zadania w zależności od otrzymanej informacji zwrotnej – przy ocenie negatywnej czas wykonywania zadania się wydłuża. Reszta wyników na posterze.


Trzeci stopień zasilania
Granice oddziaływania energetycznego na procesy poznawcze

Paweł Mordasiewicz, Michał Lenart, Mariola Araś, Agata Małkowska, Anna Zalewska
Tutor: dr Radosław Sterczyński

W naszym rozumieniu dodatkowe dostarczanie energii w przypadku maksymalnego zaabsorbowania centralnego systemu wykonawczego nie powinno wpływać na procesy poznawcze ponieważ to ten podsystem odpowiada za dystrybucję energii proporcjonalnie na zadania


Co mają ze sobą wspólnego przejście w łodzi podwodnej, piramida i Pink Floyd?
I. Czyż, M. Jesionowski, M. Kawałek, A. Rogala
Tutor:dr R. Sterczyński

Zastanawialiśmy się czy wpływ typu informacji (użyteczna, nieużyteczna) i jej psosobu przekazywania (konkretnie, abstrakcyjnie) na tworzenei pola semantycznego.

Hipoteza – Czy któryś z typów informacji i sposobów jej przekazywania wpływa lepiej od pozostałych na pole semantyczne.


Krzywda z kineskopu
Piotr Jędrkowiak, Tomasz Ferek, Jacek Kozioł, Maciej Chamier Ciemienski
Tutor: Urszula Sajewicz – Radtke

Przeprowadzone przez nas badanie ma na celu ukazanie wpływu oglądania materiałów o zabarwieniu agresywnym na mechanizmy poznawcze, a w szczególności na element uwagi i spostrzegania. Postanowiliśmy także sprawdzić czy rodzaj materiałów oraz płeć badanego ma kluczowy wpływ na wyniki.


Wpływ mass mediów na samoocenę i poczucie własnej atrakcyjności fizycznej
Kowszyk Dagmara, Klein Anita, Kreft Aneta, Miara Natalia, Sonnenfeld Paulina

Czy oglądanie przez kobiety i mężczyzn spotów reklamowych o zabarwieniu erotycznym, w których występują zarówno atrakcyjni mężczyźni jak i kobiety, bądź spotów o neutralnej treści wpływa na ich poziom samooceny i postrzeganie wizerunku własnego ciała?


Muzyka Mozarta jako źródło wspomagania procesu zapamiętywania
Regina Ś»uralska, Krystyna Langa, Elżbieta Misztal, Marek Serafińczuk
Tutor: mgr Joanna Boj

Czy rodzaj słuchanej muzyki podczas uczenia się wpływa na ilość zapamiętanych treści?
Czy osoby uczące się przy muzyce Mozarta zapamiętują więcej treści niż słuchający muzyki techno?

Z wyników – Wykryto istotnie statystycznie różnice pod względem ilości prawidłowych odpowiedzi między grupą z techno i Mozartem, oraz techno i grupą kontrolną. Najlepiej poradzili sobie ochotnicy słuchający klasyki, trochę gorzej poszło “kontrolnym”, natomiast techno plasowało się na samym końcu.


Polsko Szwedzkie Zawody
Czyli: Samokontrola w aspekcie różnic międzykulturowych

J. Łapa, M. Pociot, N. Poręba, M. Szczerbińska
Tutor: J. Buczny

Hipotezy:
1. Polacy i Szwedzi różnią się postawą wobec obowiązku. Polacy są mneij obowiązkowi od Szwedów.
2. Większa obowiązkowość Szwedów wpływa na powiększanie ich zasobów energetycznych.
3. Ćwiczenia powiększają zasoby energetyczne.

Z wyników – Polacy mają bardziej zaktywizowaną kategorię obowiązkowości, ale nie zachowują się zgodnie z tą kategorią. Szwedzi są bardziej obowiązkowi – w większej liczbie pojawili się na drugim badaniu. Posiadają oni także większą pulę zasobów energetycznych co ujawniło się podczas wykonywania zadania poznawczego. Ostatnia hipoteza też została potwierdzona – ćwiczenia zwiększają zasoby energetyczne.


Radość i smutek a heurystyka zakotwiczenia
Ania Landowska, Adrian Michalczuk, Izabela Muskała
Tutor: mgr Marina Noske

Sprawdzono wpływ nastroju badanych na szacowanie liczby poszkodowanych w wypadku samochodowym. Osoby w pozytywnym nastroju ulegały “zakotwiczeniu się”, kiedy pytano je o liczbę rannych w wypadku. Natomiast osoby w nastroju negatywnym nie były skłonne sugerować się wcześniej podaną cyfrą.


Jak celujesz, tak pracujesz
Wpływ aktywizacji celów dystalnych vs proksymalnych na wytrwałość

Jędrzej Kamiński, Adam Miniatorski, Wojciech Nagaj, Eva Rogoziński
Tutor: Jacek Buczny

Praca dotyczy wpływu aktywizacji wyobrażeń celu bliskiego a odległego na czas pracy podczas wykonywania prostego zadania poznawczego. Zakładano, ze aktywizacja wpłynie na czas pracy oraz na pobudzenie osób badanych.
Przeprowadzony eksperyment wykazał, że wcześniejsze zaktywizowanie wyobrażenia celu istotnie wydłuża czas wykonywania zadania, jednak wpływ ten uwidocznia się tylko w przypadku aktywizacji celów dalekich. Dodatkowo w trakcie eksperymentu ujawnił się efekt wolniejszego reagowania na słowa związane z celem w porównaniu do słów neutralnych. Eksperyment nie udowodnił zakładanych zmian w pobudzeniu (mierzonych kwestionariuszem UMACL) u badanych ani miedzy grupami.

To jest nasz plakat ;) nie robiłem mu zdjęcia, więc macie podgląd projektu.


Niestety nie są to wszystkie prace, nie udało mi się sfotografować reszty. Widać jednak, że poziom jest całkiem niezły. A Wam które badanie najbardziej przypadło do gustu? ;)

Your subscription could not be saved. Please try again.
Pomyślnie zapisano adres! Sprawdź swoją skrzynkę!

Ostatnie artykuły

Mniejsza o covid, noś maskę, żeby podkreślić swoje piękno!

Maseczki pojawiły się w naszym Europejskim życiu niczym Elon Musk w Twitterze — obiecały pomóc, wprowadziły niebagatelny zamęt, wszędzie się walały, i podniosły nie jedną brew zdziwienia. Niektórzy badacze twierdzą jednak, że maska może uczynić nas pięknymi, jeśli nie zostaniemy po drodze naznaczeni jej ponurą klątwą…

Hipnozą w jelita

Zespół jelita drażliwego to przypadłość nie tylko przewlekła, dość nieprzyjemna, lecz także występująca dość często, bo nawet u około 11.2% ludzi na całym świecie. Choroba ta, zwana też IBS (z ang. Irritable Bowel Syndrome), charakteryzuje się nawracającymi zaburzeniami jelit i ciągle niewyjaśnioną przyczyną. Jak to z jelitami bywa, ulgę może przynieść specjalna dieta, lecz coraz częściej wśród środków leczniczych wymienia się hipnoterapię. Jak skuteczna może być taka terapia i na czym ona polega?

Losowe artykuły

4 Comments

 1. huzzeres

  Автор, а у вас никто записи не тырит? А то у меня заколебали уже – копируют и копируют. И главное, что даже ссылку никто не удосужится поставить.

  Reply
 2. Teloch

  Rosyjski przyjacielu!

  Kurczę, chyba wtyczka spamowa leniuchuje :>

  Reply
 3. Jędrzej

  Wow, bardzo ciekawe badania! Mnie szczególnie zainteresował wpływ recenzji i opini na własną ocenę filmu/czegokolwiek innego. To, co wydawało się logiczne, zostało tu potwierdzone i utwierdza mnie w przekonaniu, żeby nie czytać i nie oglądać recenzji produktu, zanim sam nie wyrobię sobie zdania na jego temat… Być może dobrym wyjściem z podobnej sytuacji są aplikacje, które podpowiadają i sugerują nam rzeczy na podstawie tego, co się nam wcześniej podobało, a co nie, jak np. robi Last.fm dla muzyki. Program oczywiście może się mylić, ale daje on jednak w miarę spersonalizowane propozycje.

  Reply
 4. Ithi

  oczywiście, że Wasze badania :D

  zapadł mi w pamięć plakat gdzie była mowa o piramidach i Pink Floyd, ale to prędzej z tego właśnie względu niż ze względu na treść :P
  tak ogólnie – większość z tych badań, rzecz jasna nie wszystkie, to raczej tylko potwierdzenie tego, co znamy i obserwujemy (przynajmniej ja) empirycznie… jeśli o to chodziło – to się udało ;>

  Reply

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pin It on Pinterest