Kobiety i mężczyźni są odmienni. Tak wyglądem jak zachowaniem czy sposobem myślenia o świecie. To wie każde dziecko. Ile w tej wiedzy psychologicznej jest jednak stereotypów, przesądów i innych przekłamań? Jak wyraźne są te mentalne różnice? Czy one ogóle istnieją? Istnieją. I są to różnice zachowania i myślenia spowodowane nie tyle kulturowo czy wychowawczo, lecz biologiczne. Kiedyś pisałem o innym podejściu do zdrady u każdej z płci. Te odmienności jednak, choć działają na tej samej...