Na szczęście te słowa o zabarwieniu stricte behawiorystycznym, nie są wykładnią kierunku rozwoju współczesnej psychologii. Kształtowanie kognitywistyki, psychologii poznawczej, zmusza do zastanowienia się nad istotą świadomości. Nie jest to jednak temat zarezerwowany dla badaczy ludzkiej psychiki. Śšwiadomością w równym stopniu interesują się fizycy, neurofizjologowie, informatycy, filozofowie... Jest też często pojmowana jako dusza, której istnienie odróżnia nas od zwierząt. Ale czym ona...