Czynienie szeroko rozumianego dobra, gdy nie baczymy na własne korzyści, wydaje się przeczyć zasadom brutalnej selekcji naturalnej Darwina. Istnieje jednak kilka interesujących hipotez które starają się wyjaśnić to zjawisko, także ze strony neuropsychologicznej. Robert Trivers w 1971 roku stworzył teorię altruizmu odwzajemnionego - gdy czynimy coś dla innych mając nadzieję na jakąś rekompensatę. Nie wyjaśniało to jednak czynów tak bohaterskich jak skakanie w ogień czy do wody by uratować np....