Najgorszą rzeczą, jaka może spotkać człowieka jest zdrada. Cały fundament znajomości budowany na zaufaniu burzy się w jednej chwili. Sytuacja jest tym bardziej dotkliwsza im bliższa nam była niewierna osoba. Czynnikiem wpływającym na poziom emocjonalny jest też charakter samego wyżej wymienionego czynu. I mimo tego, że każdy z nas zakłada, że dobrze zna pojęcie "zdrada" istnieją pewne rozbieżności między postrzeganiem tej sytuacji zależne od płci ankietowanych osób. Przytaczając badania na...