Dogłębna analiza “pick-up lines”, czyli tekstów do podrywu. Najwyższa skuteczność, potwierdzona wynikami badań!