Koncepcja ludzkiej samooceny jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych wśród gawiedzi konstruktem stosowanym w psychologii. Każdy posiada umysłową reprezentację nas samych, złożoną i rozbudowaną strukturę wiedzy, na którą składają się przekonania na własny temat, wartości, osobiste cele czy role społeczne. Samoocena, najprościej mówiąc, to nasze ustosunkowanie właśnie do tej reprezentacji. Funkcję samooceny opisuje parę interesujących teorii. Dzisiaj chciałbym omówić chyba najbardziej z...