Roman Polański łatwego życia nie ma, przynajmniej jeśli chodzi o jego ekscesy seksualne i sądowe. Strony cały czas starają się dookreślić jego status oraz możliwość ekstradycji — a psychologia może dać obrońcom reżysera nowego asa, hebefilię.