Śšwietna iluzja! Jak, poprzez zmęczenie czopków, kolorować obrazki.